Následující ročník konference proběhne 30. - 31. října 2019.
REGISTRACE A ÚHRADA POPLATKŮ
Na konferenci INMED 2019 se můžete přihlásit pouze prostřednictvím on-line formuláře.

Registrace na konferenci byla ukončena. V případě zájmu o účast se registrujte na místě.
ÚČASTNICKÝ POPLATEK
Účastnický poplatek zahrnuje účast na všech přednáškách dvoudenní konference, servis pro účastníky konference, doprovodné tiskové materiály, jmenovku, občerstvení během přednáškových programů (kávu, nealkoholické nápoje, apod.) a oběd formou švédského stolu. Účastnický poplatek též zahrnuje vstup na společenský večer, kde se mimo jiné můžete těšit na bohatý raut a zajímavý doprovodný program. Účastnický poplatek je nevratný, ale v případě neúčasti za sebe můžete vyslat náhradníka nebo vám na požádání budou zaslány veškeré sjezdové materiály.
VÝŠE ÚČASTNICKÉHO POPLATKU
registrace a úhrada poplatků od 1. 3. 2019 do 14. 6. 2019:
přednášející – zdarma
účastník ze zdravotnického zařízení - 2500 Kč (bez DPH)
účastník z komerční organizace - 5000 Kč (bez DPH)

registrace a úhrada poplatků od 15. 6. 2019 do 27. 10. 2019:
přednášející – zdarma
účastník ze zdravotnického zařízení - 4500 Kč (bez DPH)
účastník z komerční organizace - 8000 Kč (bez DPH)

registrace a úhrada poplatků od 28. 10. 2019 a na místě:
přednášející – zdarma
účastník ze zdravotnického zařízení - 5500 Kč (bez DPH)
účastník komerční organizace - 8000 Kč (bez DPH)

Prosíme, aby komerční organizace před registrací kontaktovaly Ing. Lucii Černou (cerna@stapro.cz, +420 467 003 111)
PLATBY
Účastnický poplatek poukazujte převodem na STAPRO s. r. o., IČ: 135 83 531, DIČ: CZ699004728, číslo účtu 179944561/0100 KB Pardubice. Pro plátce mimo ČR uvádějte číslo účtu ve formě IBAN CZ71 0100 0000 0001 7994 4561, SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX, Komerční banka a. s., pobočka Pardubice, Nám. Republiky 222, Pardubice. Při platbě uvádějte variabilní symbol, který se vám zobrazí na konci přihlašovacího procesu po vyplnění on-line přihlášky. Tento variabilní symbol je nutné uvést správně, aby vaše platba mohla být identifikována.
UBYTOVÁNÍ
Rezervace ubytování je součástí on-line přihlašovacího formuláře. Vaše objednávky budeme vyřizovat v pořadí podle data odeslání přihlášky. Ceny ubytování jsou uvedeny včetně snídaně. Ubytování budete hradit individuálně v hotelu. Nabídku ubytování naleznete zde.
OBCHODNÍ PODMÍNKY
Stornovací poplatky:
V případě neúčasti se nevrací registrační poplatek, ale je možné vyslat za sebe jiného účastníka nebo vám na vyžádání organizátor zašle veškeré konferenční materiály.
Ubytování:
  • do 31. srpna 2019 je možno stornovat ubytování bez poplatku
  • do 14. září 2019 činí stornovací poplatek 20 % z objednané ceny včetně rezervace ubytování
  • do 30. září 2019 činí stornovací poplatek 50 % z objednané ceny včetně rezervace ubytování
  • od 1. října 2019 činí stornovací poplatek 100 % z objednané ceny včetně rezervace ubytování
Storno ubytování je nutné provést písemně e-mailem na adrese adamec@stapro.cz.
V případě, že ubytování nestornujete, bude vám nebo přihlašující organizaci vyfakturováno v plné výši.


Přednášení na konferenci je bez nároku na honorář.