Následující ročník konference proběhne 13. - 14. října 2015.
PROGRAM KONFERENCE

Programem konference Vás provede šéfredaktor týdeníku AM Review JAN KULHAVÝ,
autor a moderátor odborných diskusí u Kulatých stolů AM Review a v Klubu AM Review.

úterý – 13. 10. 2015
9.30 - 10.00
Zahájení konference
10.00 - 12.00
Krajské zdravotnictví
„Jaké výzvy stojí aktuálně před regionálními poskytovateli zdravotní péče a jak na ně jejich managementy reagují?“
 
Je sloučení nemocnic dobrý nápad z pohledu zřizovatele?
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.,
hejtman Pardubického kraje
 
Nemocnice Pardubického kraje - sloučeno
MUDr. Tomáš Gottvald,
generální ředitel, NPK a.s.
 
Současnost a perspektiva zdravotnictví v Královéhradeckém kraji
Ing. Zbyněk Chotěborský,
předseda představenstva,
Oblastní nemocnice Náchod
 
Strategie řízení zdravotnictví v Plzeňském kraji
Ing. Karel Mareš, vedoucí
úseku IT Zdravotnický holding
Plzeňského kraje, a. s.
a MUDr. Jan Pokštefl, náměstek
pro léčebně preventivní péči
Klatovské nemocnice
 
Naplňování koncepce zdravotnictví v Ústeckém kraji
Ing. Petr Fiala,
generální ředitel, Krajská zdravotní, a. s.
 
Překvapení před obědem
 
12.00 - 13.00
Oběd
13.10 - 15.00
eHealth v ČR
„Od teorie k praxi – prezentace konkrétních celostátních, krajských a lokálních eHealth projektů?“
 
Aktuální pokroky v projektu DRG Restart
doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.,
Masarykova univerzita, Brno
Přednášku přednese:
Ing. Petr Mašek, manažer vývoje
DRG, ÚZIS
 
Súkromný e-health: rýchlo, lacno, dobre
Přednáška bude bez náhrady zrušena
Ing. Mgr. Radomír Vereš,
riaditeľ Úseku financií,
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
 
eHealth v prostředí krajů ČR – od teorie k praxi
Ing. Petr Pavlinec,
vedoucí odboru Kraje Vysočina
a Jan Pejchal, zástupce AKČR
v pracovních skupinách MZd
pro eHealth strategii,
Plzeňský kraj
 
Záměry MZ v oblasti elektronizace zdravotnictví v aktuálním
programovém období EU 2014 – 2020
Ing. Jiří Borej, MZ ČR,
Koordinátor Národní strategie
el. zdravotnictví, Vedoucí oddělení
kybernetické bezpečnosti
a elektronizace agend
15.00 - 15.30
Coffee break
15.30 - 17.00
Právní předpisy při poskytování zdravotních služeb
„Respektujeme vždy právní předpisy při poskytování zdravotních služeb?“
 
Metodika Nejvyššího soudu k nemajetkové újmě na zdraví
JUDr. Petr Vojtek,
soudce Nejvyššího soudu ČR
 
Právní regulace ochrany osobních údajů ve zdravotnictví
MUDr. Mgr. Jolana Těšínová,
přednosta Ústavu veřejného
zdravotnictví a medicínského
práva 1. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy v Praze,
předseda Společnosti
medicínského práva
 
Právo a IT ve zdravotnictví
JUDr. Radek Policar,
náměstek pro legislativu
a právo, MZ ČR
 
Chyby při poskytování zdravotní péče a jejich následky
ve světle nové legislativy
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.,
advokát, Katedra občanského práva
a Centrum zdravotnického práva
Právnické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze
17.00 - 18.00
Diskuse s moderátorem
od 19.30
Společenský večer
středa – 14. 10. 2015
9.00 - 9.20
Zahájení druhého dne konference
9.20 - 12.20
Úhrady zdravotní péče
„Jaká jsou očekávání v oblasti smluvní a úhradové politiky pro rok 2016 z pohledu jednotlivých hráčů
zdravotního pojištění?“
 
Problematika veřejného zdravotního pojištění z pohledu MZ ČR
Ing. Helena Rögnerová,
ředitelka odboru dohledu
nad zdravotními pojišťovnami, MZ ČR
 
Co mohou a mají řešit Vyhlášky o úhradách zdravotní péče
Ing. Ladislav Friedrich, CSc.,
ředitel OZP
 
Co nového v postavení regionálních nemocnic?
MUDr. Eduard Sohlich,
předseda AČMN
 
Problematika specializované a superspecializované péče poskytované ve fakultních a specializovaných nemocnicích
Ing. Jaroslava Kunová,
předsedkyně Asociace
nemocnic ČR
Přednášku přednese:
Ing. Radovan Drnek,
FN Motol
 
Objednávka služeb místo úhradové vyhlášky?
MUDr. JUDr. Petr Honěk,
náměstek ředitele VZP
pro zdravotní péči
 
Dlouhodobé dopady DRG na nemocnice
MUDr. Pavel Hroboň, M.S.,
řídící partner Healthcare
Management Institute
 
Každý blok bude ukončen otevřenou diskuzí k tématu a připravené dotazy můžete zasílat na mailovou adresu: moulisova@stapro.cz. Součástí konference bude i expozice firem, které působí na trhu informačních technologií.
Prohlédněte si pozvánku na konferenci.


Na konferenci INMED 2015 se můžete přihlásit pouze prostřednictvím on-line formuláře.