Následující ročník konference proběhne 10. - 11. října 2017.
PROGRAM KONFERENCE
VZDĚLÁVACÍ AKCE BUDE AKREDITOVÁNA PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A ROVNĚŽ POŘÁDÁNA DLE STAVOVSKÉHO PŘEDPISU ČLK Č. 16.

Tento ročník přináší následující témata a přednášející:

Krajské zdravotnictví – garant Ing. Michal Břeň
„Jaká jsou pro regionální poskytovatele zdravotní péče hlavní témata roku 2017 a co očekávat od roku 2018?
Co přinesou výzvy IOP 2x z oblasti eGovernment/eHealth?“

– MUDr. Martin Gebauer, Krajský úřad Moravskoslezského kraje
– MUDr. Tomáš Gottvald, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
– MUDr. Radomír Maráček, Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
– MUDr. Přemysl Sobotka, Krajský úřad Libereckého kraje
– Ing. Ladislav Valtr, MBA, Krajský úřad Pardubického kraje

Buďme sdílní! – garant Ing. Jan Horák
„Naše cesta je směrem sdílení – odkláníme se od centralizace“.

Právní pohled na zabezpečení zdravotnické dokumentace – garant MUDr. Mgr. Ing. Dalimil Chocholáč, Ph.D.
„Chyby při vedení zdravotnické dokumentace“
– JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. – D&D Health s.r.o.
– PhDr. Mgr. Jitka Krocová – Katedra oš. a porodní asistence, FZS ZČU v Plzni
– MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová, MBA – Společnost revizního lékařství ČLS JEP
– Mgr. Nina Müllerová – Fakultní nemocnice v Plzni
– Doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. – Katedra oš., Prac. nelék. oborů - LF MU Brno
– JUDr. Lukáš Prudil – AK Prudil a spol., s.r.o.
– JUDr. Petr Šustek, Ph.D. – AK Šustek

Úhrady zdravotní péče – garant RNDr. Marcela Ambrožová
– Ing. Ladislav Friedrich, CSc. – OZP, Svaz zdravotních pojišťoven
– MUDr. JUDr. Petr Honěk – VZP ČR
– Mgr. Ivana Koudelková, MBA – Fakultní nemocnice Motol
– Ing. Jan Linda – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
– Ing. Helena Rögnerová – Ministerstvo zdravotnictví ČR
– MUDr. Eduard Sohlich, MBA – Asociace českých a moravských nemocnic

 
Každý blok bude ukončen otevřenou diskuzí k tématu a připravené dotazy můžete zasílat na mailovou adresu: moulisova@stapro.cz. Součástí konference bude i expozice firem, které působí na trhu informačních technologií.
Prohlédněte si pozvánku na konferenci.

Na konferenci INMED 2017 se můžete přihlásit pouze prostřednictvím on-line formuláře.