Letošní ročník konference proběhne:
23. - 24. října 2018

DŮM HUDBY, PARDUBICE
PRO KOHO JE KONFERENCE URČENA?
Primárně je konference INMED určena pracovníkům z oblasti řízení zdravotnictví, regionální správy, centrálních útvarů, ministerstev,
pracovníkům odpovídajícím za diagnostické a terapeutické procesy (přednostové, primáři, vrchní sestry), pracovníkům z oblasti výpočetní
techniky ve zdravotnictví, pracovníkům vysokých a středních škol se zaměřením na zdravotnictví, pro soukromé vlastníky zdravotnických zařízení
a pro firmy, pracující v oblasti zdravotnické informatiky.

Obecně však můžeme říci, že konference INMED je zajímavá a podnětná pro každého, kdo má zájem na zefektivnění poskytování zdravotní péče.
Velkou hodnotou, kterou konference přináší, je výměna informací a zkušeností, ať již pozitivních či negativních, z vybraných oblastí.
Jaký byl 17. ročník?
ORGANIZAČNÍ POKYNY
Informace pro účastníky
konference.
STAŇTE SE PARTNEREM
Zviditelněte více své logo a společnost
pomocí konference INMED 2018.
SPOLEČENSKÝ VEČER
Zveme vás na společenský
večer konference INMED.
Organizátoři konference
Hlavní partneři konference
Mediální partner konference
Partneři konference
Vystavovatel